Denizli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Grubu

Bağımlı Mali Müşavir Olmak

SMMM Öztekin ÖZDEMİR

‘Bağımlı’ sözcüğünün genel Türkçe anlamı:
a. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü,
özerkliği olmayan, tabi. (TDK Genel Türkçe Sözlük)
b. Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. (TDK
Genel Türkçe Sözlük)
3568 sayılı Kanun’un 2. maddesinde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin
konusu:
“Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince
defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile
diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans,
mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu
konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş
vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri
yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir iş yerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci,
mali müşavir denir.”
Denilmiştir ve dolayısıyla da Kanun’da bağımlı ‘mali müşavir’ tabiri bulunmamaktadır.
‘Bağımlı’ tabirinin getirdikleri:
1. Teknik Anlamda Bağımlılık
İşçi; çalışma sürelerinde, işveren tarafından belirlenen şekilde işlerini yapmak
zorundadır. Mali müşavir, müşterisine hizmet verirken, kendi çalışma prensiplerinde
ve sürekli olarak kullandığı muhasebe programını kullanmakta özgürdür.
Oysa aynı mali müşavir, bir işveren emrinde çalışmaya başladığında,
muhasebe kayıtlarını tutarken, kendi alışageldiği prensiplerine ve raporlamalarına
uygun programı değil, işletme yönetimin belirlediği programı kullanmak
zorundadır. Çünkü belgeli bir meslek mensubu dahi olsa mali müşavir,
artık işletmenin işçisidir. Bu basit örnekte sözü edilen bilgisayar programı de-
ğişikliği, mali müşavir meslek mensubu olan işçinin, tüm iş yapma biçimini
doğrudan etkileyecektir. Ancak işvereni hangi programı kullanmak istiyor ise
o bilgisayar programını öğrenmekten başka çaresi yoktur. Bu nedenle firma
değişikliği olduğunda, diğer firma bağımlı mali müşavirlere farklı bir program
öğrenmelerini şart koşacaktır. Muhasebeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin
her programın kendine özgü kullanım şekillerinde değişiklikler vardır. Mali
müşavirin işi sadece belge girmekten ibaret olmadığı gibi, raporlama da mali
müşavirlerin değişilmezidir.
Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı bir mali müşavir işe yeni başladığında;
programa, iş yerine ve iş yeri kurallarına uyum süreci içerisinde performans
düşüklüğü yaşayacaktır. Bu da meslek mensubu açısından olumsuz
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İşin yürütülüş biçimini işverenin belirlemesi,
işvereni işçi karşısında hakim konuma getiren bağımlılık unsurunun,
birinci özelliğidir.
2. Hukuki Bağımlılık
İşçi (mali müşavir), iş yerinde yahut işle ilgili olarak iş yeri dışındaki mekanlarda
bulunduğu sırada işveren tarafından konulan kurallara uymak zorundadır.
İşveren, çalışanlar arasında ‘bey’ veya ‘hanım’ şeklinde hitap etmeyi uygun
görmüş ise işçi arkadaşının isminin sonuna, ‘bey’ ya da ‘hanım’ unvanını eklemek
durumunda kalacaktır. Örneğin işçi kravat takmaktan ne denli nefret
ederse etsin, iş yerinde kıyafet zorunluluğu var ise her gün, nefret ettiği bu
giysiyi taşımak durumunda kalacaktır. Bayanlar için ise bu durum biraz daha
rahattır.
Mali müşavir (işçi), gün içinde gidip mesleki paylaşımlar vasıtasıyla kendini ve
mesleki bilgisini geliştirmek istese dahi bu istek işveren engeline takılabilir.
Biraz uç örnek olabilir ama Facebook’a girip durumunu güncellemek, Twitter
hesabından takip ettiği kişilerin iletilerine göz atmak, mesleki paylaşımda
bulunan grupların yazılarına ulaşmak veya katkıda bulunmak isteyebilir; işte
bu durumda işveren engeline takılabilir. Mali müşavirin (işçinin), işverenden
izin almadan gün içinde bu sitelerden uzak durmaması, işini kaybetmesine
yol açabilir.

YAZARIN SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ