Denizli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Grubu

Pratik Bilgiler

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2016 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad....
01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arası AYLIK İşsizlik Ödeneği Tutarları NET Aylık en AZ işsizlik ödeneği neti 658...
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (1.1.2016’DAN İTBAREN VUK 460 Nolu Tebliğ ile) 1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU...
USÜLSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN VUK 460 N.Teb VUK 442...