Denizli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Grubu

Stajyer Köşesi

NASIL S.M.M.M. OLUNUR (MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR)

Staj dosyasını tamamlayıp, TESMER’e kaydınızı yaptırdıktan sonra:

İlgili dönemde Staj Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca “STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ SINAVINA” girmeniz gerekmektedir. Bu değerlendirmede “60” ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.

Başvuru ayları “Nisan, Ağustos ve Aralık’tır”.
Staja Başlama Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Ankara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi ‘nin sorumluluğundadır.

Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.(Yanlış Doğruyu Götürmez)
Ankara Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olmak şartı aranacaktır.

Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

İlk başvuru sırasında staj yeri bulamayan adaylar, sınavı kazandıktan sonra 1 yıl içerisinde staj yeri bulup staja başlamak zorundadır. Stajın başlatılmasında sınav tarihi veya yılda kaç Staja Başlama Sınavının yapıldığı değil, sınav için adayın başvurduğu staj dönemi esas alınmaktadır.
Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staja Başlama Değerlendirmesinde 60 ve yukarı puan almanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir.

Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. (01/07/2008’den önce 2 Yıldı) ve 3 yıl sürer, bu 3 yıl zarfında Meslek Odası tarafından size (zorunlu) ücret karşılığı gönderilecek 6 adet E-Use (Uzaktan Eğitim) CD.lerini izlemek ve Cd.bitiminde internet ortamında (Test şeklinde) yapılan, sınavlara (6) girerek 60 puan almanız gerekmektedir.(1 Sonraki Cd.ye Geçebilmek içindir)
Staj bitiminden sonra bu altı dersten yazılı usulü olan, yeterlilik sınavlarına girmeniz ve her ders için en az 50 olmak üzere tüm derslerin ortalaması 60 olacak sekilde sınavları vermelisiniz

 

Mesleki Yeterlik Sınavları aşağıdaki konularda yapılır.

1 – Finansal Muhasebe,

2 – Finansal Tablolar ve Analizi,

3 – Maliyet Muhasebesi,

4 – Muhasebe Denetimi,

5 – Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

6 – Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku,
SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

7 – Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

——————————————-
“STAJA BAŞLAMA SINAVINDA”
YUKARIDAKİ DERSLERE İLAVETEN
(KPSs-1 SEVİYESİNDE)
TÜRKÇE
MATEMATİK
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ
DERS KONULARI VARDIR 20 TANESİ BU 3 DERSTEN
VE 100 TANESİ YUKARIDA YAZILI MESLEKİ DERSLERDEN
OLMAK ÜZERE TOPLAM:120 SORU SORULUR.
SINAV SÜRESİ 2 BUÇUK SAAT OLUP,
HESAP MAKİNASI YASAKTIR (YETERLİLİK SINAVINDA SERBESTTİR)
———————————————

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu şartları taşıyan adayların;

1 – Sınav dosyası,

2 – Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Belgesi,

3 – Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C. Kimlik Numarası aranacaktır.

4 – İkametgah ilmuhaberi,

5 – Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği

6 – 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

7 – Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan,
vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi,
vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş
olup olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi,
bağımlı çalışanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

8 – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavına
gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğunun TESMER Merkezi tarafından
onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş
olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

9 – Anılan yönetmeliğin 23. maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden
sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Mesleki Yeterlik Sınavı için ders başına 50 USD, (Yaklasık TL Tutarı) olmak üzere,
ilk defa sınava katılacaklardan toplam 350,00,–USD’(Yaklasık TL Tutarı)nın
“Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara – Dikmen Şubesi
masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına
ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.
Adayların stajları, başarılı oldukları sınav için başvurulan staj döneminde başlatılır. Staj; denetim altında staj, meslek mensubu bordrolu/gözetim altında staj, büroda staj, şahıs firmasında staj olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için olan evrakları hazırlamalıdır. Sınav kazandı belgenizin aslı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Üniversiteyi bitirmeden Staj Dosyası açtırmak Mümkün değildir.