Denizli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Grubu

VUK Özel Usulsüzlük Ceza Tut.

VUK Özel Usulsüzlük Ceza Tut.
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
(1.1.2016’DAN İTBAREN VUK 460 Nolu Tebliğ ile)
1.FATURA, GİDER PUSULASI, MUHTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA 210
(Her bir belge nevi için) 210 TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak  110.000 TL’den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın %10’u
2.Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması
(Her bir belge nevi için) Her tespitte11,000 TL. yıl içinde de 110.000 TL.’yi aşmamak üzere………………………………………………………. 210
3.SERBEST KAZANÇ GÜNLÜK DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA…………………………………………………………… 210
4.VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA………………………………………………………………………………………….. 210
5.Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000
6.TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI ( Her Bir İşlem İçin)……………………………… 260
9.BELGE BASIMI İLE İLGİLİ GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE………………. 800
10.VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE…………………………………………………. 1.100
11.MB’nin ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA………………………………………….. 800
12.BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256 VE MÜK 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN
-Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.370
-Serbest Meslek Erbabı Hakkında……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.370
-İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında………………………………………………………………………………………………………………………………….. 690
-Defter Tutan Çiftçiler Hakkında………………………………………………………………………………………………………………………………….. 690
-Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında……………………………………………………………………………………………………………. 690
-Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında……………………………………………………………………………………………………… 340
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı  içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ